• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Posledný školský deň tohto kalendárneho roka sme ukončili spoločne v školskej telocvični vianočnou besiedkou. Vystúpenia žiakov, kolednícky program a záverečné požehnanie pána farára nás povzbudili do plnšieho prežívania vianočných sviatkov.