• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Naše deti z C triedy dňa 2.12.2019 navštívili Galériu Jozefa Kollára. Deti obdivovali čierno-biele rozprávkové ilustrácie z kníh, ktoré následne vyfarbili podľa vlastnej fantázie. Tiež ich zaujala štrikovaná výstava šikovných mamičiek zobrazujúca predmety v domácnosti. Ďakujeme za kultúrny zážitok!