• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V tomto predstavení sme sa naučili, ako môže človek dopadnúť, keď bude chcieť viac, viac a ešte viac, keď je nenásytný a čo je v živote dôležitejšie ako bohatstvo a peniaze. Ďakujeme!