• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V kammerhofskej dielničke, kde sa naše deti pravidelne zúčastňujú workshopov, sme sa znovu stretli 17. septembra. Spolu s milou pani Mgr. A. Ďuricovou a pani učiteľkou M. Kotillovou deti spoločne tvorili misky z hliny a listov. Podarili sa, veď posúďte sami.