• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V utorok 18. júna sme sa vybrali s našimi prvákmi na koncoročný školský výlet do Zveroparku v Revišti. Na mieste plnom krásnej prírody sme videli rôzne zvieratká. S tetou animátorkou sme absolvovali nový rozprávkový okruh s názvom "Išlo vajce na vandrovku". Tu sa deti na jednotlivých stanovištiach stretli so známymi postavičkami z rozprávok, precvičili si čitateľské schopnosti, hľadali indície, plnili rôzne zaujímavé úlohy, zdolávali prekážky a formou hier nadobúdali nové poznatky. Domov sme sa vrátili síce unavení z horúceho slnečného dňa, ale s kopou skvelých zážitkov.