• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Tak ako každý rok, tak aj tento rok absolvovali naši predškoláci plávanie. Za krátky čas sa naučili splývať, ponoriť sa, vyloviť puk, zvládli základy plávania s doskou. Deti zvládli lekcie na výbornú a odmenou za ich odvahu a snahu bol vodník, ktorý deti pochválil a pokrstil za plavcov.