• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Záver školského roka už tradične patrí aj posedeniu pri guláši, ktoré organizuje Spoločenstvo rodičov našej školy pre deti, rodičov a učiteľov. Inak tomu nebolo ani na túto turíčnu nedeľu. Vďaka za chutný guláš, sladké, slané i ovocné dobroty a pekné gurmánsko-športové popoludnie rodičom i vedeniu školy.