• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Navštívilo nás divadielko Lienka a tak si deti v materskej škole mohli dňa 6.6. pozrieť bábkové divadlo "Veselá rozprávka".