• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V stredu 5. júna sa naši dvaja šikovní predškoláci zúčastnili speváckej súťaže, ktorá sa uskutočnila v priestoroch materskej školy vo Svätom Antone. Paľko získal krásne druhé miesto! Gratulujeme!!!