• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Dňa 30.5.2019 sa uskutočnila v našej materskej škole okresná športová súťaž - Františkova olympiáda, ktorá je určená pre všetky materské školy z okresu Banská Štiavnica. Zúčastnilo sa 66 detí v deviatich disciplínach. Aj keď nám počasie veľmi neprialo, záložný plán v telocvični nám vyšiel nad očakávania. Veľké poďakovanie patrí Mestu Banská Štiavnica a všetkým našim sponzorom!!! Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže, výhercom gratulujeme a prajeme ešte veľa športových úspechov.

Disciplíny: Beh na 30 metrov (chlapci a dievčatá), Vytrvalostný beh okolo ihriska (chlapci a dievčatá), Beh s kočíkom (dievčatá), Beh s autíčkom (chlapci), Prekážkový beh (chlapci a dievčatá), Preteky na bicykli na 30m (chlapci a dievčatá), Hod kriketovou loptičkou (chlapci a dievčatá), Skok vo vreci (chlapci a dievčatá), Beh na odrážadle na 30m (chlapci a dievčatá).