• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V dňoch 1.-8. marca mali zamestnanci našej školy duchovnú obnovu vo Svätej zemi. Sprevádzal nás páter Anton Solčiansky. Navštívili sme Jeruzalem, Nazaret, Betlehem, Vrch Tábor, Genezaretské jazero, Kafarnaum, Mŕtve more, Jordán a mnoho ďalšieho. Ďakujeme za Božiu milosť putovať po stopách jeho Syna na tejto zemi. Nech nás toto požehnanie sprevádza vo všetkých činnostiach našej školy.