• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V dňoch 11.-13. februára absolvovali naši predškoláci lyžovanie v lyžiarskom stredisku Salamandra. Deti si osvojovali chôdzu na lyžiach, sklz v rozšírenej stope, pluhový oblúk, priamy zjazd a brzdenie na lyžiach. Tešíme sa z našich nových lyžiarov!