• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Naši predškoláci si za pomoci p. učiteľky vyrobili takéto pochúťky pre vtáčikov.