• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

A takto sa radujú naši predškoláci na pobyte vonku.