• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Jednou z foriem teambuildingu zamestnancov našej školy je každoročná anjelská pošta. Počas celého adventného obdobia sa navzájom spoznávame, doberáme, pomáhame si a hlavne sa obdarúvame. Aj tohtoročné odhaľovanie anjelov bolo veselé a plné prekvapení. Je dobré, že Boh stvoril anjelov... učia nás štedrosti, radosti a láske.