• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V utorok 16. októbra sa konal 14. ročník výtvarnej súťaže Františkova púť, ktorú každoročne organizuje naša škola. Zúčastnilo sa v nej 44 žiakov zo siedmych základných a troch materských škôl nášho okresu. Tohtoročnou témou bolo exotické vtáctvo. V školskej jedálni najprv žiakov a ich vyučujúcich privítal pán riaditeľ a potom organizátorka súťaže Mgr. Helena Chovanová. Oboznámila žiakov s témou, ktorú názorne svojím programom Vtáci a žaba predviedli žiaci našej školy. Po spevohre a krátkej scénke dostali žiaci pokyny k súťaži a začali tvoriť. Po troch hodinách tvorivej práce porota výsledky vyhodnotila nasledovne:

I. kategória (materské školy): MŠ 1. mája - Štefultov, SMŠ Guliver, MŠ sv. Františka Assiského

II. kategória (1.-3. ročník):
1. miesto Anna Urbanová - CZŠ
2. miesto Svetlana Červenáková - ZŠ s MŠ Štiavnické Bane
3. miesto Nina Soldánová - CZŠ
4. miesto Madeleine Ivaničová -  ZŠ s MŠ Banská Belá
5. miesto Simona Fraňová - ZŠ s MŠ Štiavnické Bane

III. kategória (4.-6. ročník):
1. miesto Nelka Hilbertová - ZŠ J. Horáka
2. miesto Sandra Brigantová - ZŠ J. Horáka
3. miesto Timea Ottová - ZŠ J. Kollára
4. miesto Sofia Davidová - CZŠ
5. miesto Diana Maďarová - ZŠ J. Kollára

IV. kategória (7.-9. ročník):
1. miesto Sofia Kuranová - ZŠ J. Horáka
2. miesto David Turták - ZŠ J. Horáka
3. miesto Vanesa Juhásová - CZŠ
4. miesto Zuzana Neuschlová - ZŠ s MŠ Štiavnické Bane
5. miesto Natália Danielová - ZŠ s MŠ Svätý Anton

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a oceneným srdečne gratulujeme!