• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V našej škôlke sme mali opäť veselo!!! Navštívilo nás divadielko Popelkovo, ktoré roztancovalo a rozospievalo celú škôlku. Ďakujeme a tešíme sa na budúce predstavenie!