• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Deti z C. triedy našej materskej školy sa zúčastnili speváckej súťaže Spievaj si vtáčatko vo Svätom Antone.