• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Pôst je pre každého príležitosťou viac prežívať prítomnosť Krista v jeho utrpení. Vrámci pôstnej duchovnej obnovy sme i my - učitelia a zamestnanci školy prežili kúsok z Ježišovej bolesti počas krížovej cesty. Symbolické zastavenia pri triedach našej školy umocnili zamyslenia nad bolesťami, radosťami i výzvami učiteľského povolania. Pomyselné putovanie krížovou cestou sme zavŕšili Ježišovou nekrvavou obetou - svätou omšou, pri ktorej sme vyprosovali požehnanie a radosť z Božej prítomnosti pre nášho duchovného správcu, pána kaplána. Nech ho Pán požehnáva a chráni!