• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V stredu 6. decembra navštívil našu materskú školu sv. Mikuláš spolu s anjelom. Všetky deti sú poslušné a šikovné a zaslúžili si mikulášsky balíček.