• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

11.3.2020 Sv. Jozef - ženích Panny Márie; tematická činnosť

5.3.2020 Návšteva mestskej knižnice v Banskej Štiavnici

4.3.2020 Ukážka vyučovacej hodiny v 1. ročníku (galéria)

19.-21.2.2020 Lyžovanie predškolákov v Salamandra resort (galéria)

19.2.2020 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

18.2.2020 Zakliata princezná; divadelné predstavenie (galéria)

17.2.2020 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

13.2.2020 Karneval (galéria)

12.2.2020 Návšteva jazykovej učebne

11.2.2020 Návšteva planetária v Žiari nad Hronom

4.-6.2.2020 Lyžovanie; praktický výcvik

30.1.2020 Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku

27.1.2020 Tvorivé dielne v Kammerhofe

15.1.2020 Súťaž o najkrajšieho snehuliaka

8.1.2020 Traja králi; sledovanie biblického príbehu

8.1.2020 Trojkráľové požehnanie priestorov školy

20.12.2019 Vianočná besiedka (galéria)

19.12.2019 Jasličková slávnosť C. trieda

18.12.2019 Jasličková slávnosť B. trieda

17.12.2019 Jasličková slávnosť A. trieda

16.12.2019 Dobrá novina, koledy

12.12.2019 Pečenie perníkov

10.12.2019 Sv. omša v adventnom období

6.12.2019 Vystúpenie detského folklórneho súboru v Kultúrnom centre (galéria)

6.12.2019 Návšteva sv. Mikuláša v priestoroch materskej školy (galéria)

3.12.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

2.12.2019 Návšteva Galérie Jozefa Kollára deťmi z C triedy (galéria)

18.11.2019 Návšteva počítačovej učebne

14.11.2019 Terra Bella; výtvarná súťaž v Banskej Belej (galéria)

14.11.2019 Návšteva školskej knižnice

13.11.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

8.11.2019 Návšteva hrobov zosnulých kňazov

7.11.2019 Divadlo - Ujo Doremiro (galéria)

6.11.2019 Spoločná modlitba pri kríži v kaplnke

5.11.2019 Divadlo - O zlatej rybke (galéria)

5.11.2019 Divadlo - Emulienka (galéria)

4.11.2019 Deň materských škôl

25.10.2019 Súťaž o najkrajšiu tekvicu (galéria)

24.10.2019 Mesiac úcty k starším (galéria)

17.10.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

16.10.2019 Ukážka hodiny telesnej výchovy v prvom ročníku (galéria)

15.10.2019 Františkova púť; výtvarná súťaž (galéria)

8.10.2019 Návšteva katolíckej fary v Banskej Štiavnici

4.10.2019 Sviatok sv. Františka Assiského, patróna školy; pozeranie filmu Sv. František (galéria)

2.10.2019 Veselé zúbky

26.9.2019 Divadlo - Kocúr v čižmách (galéria)

25.9.2019 Deň mlieka (galéria)

20.9.2019 Beh obce Banská Belá; atletická súťaž (výsledky)

19.9.2019 Depistáž správnej výslovnosti

17.9.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

16.-20.9.2019 Spoznávania okolia - priestory školy, dominanty Banskej Štiavnice (galéria)

12.9.2019 Rodičovské stretnutie

12.9.2019 Audiovizuál - Panna Mária

2.9.2019 Začiatok školského roka 2019/2020 sv. omšou vo farskom kostole