• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

29.6.2019 Podhorské slávnosti; vystúpenie predškolákov (galéria)

26.6.2019 Rozlúčka predškolákov

19.6.2019 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy

19.6.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

18.6.2019 Výlet do Zveroparku v Revišti (galéria)

11.-14.6.2019 Plávanie v Mestskej plavárni (galéria)

9.6.2019 Ukončenie školského roka s tradičným turíčnym gulášom (galéria)

6.6.2019 Veselá rozprávka; divadelné predstavenie (galéria)

5.6.2019 Spievaj si vtáčatko; spevácka súťaž (galéria)

3.-7.6.2019 Týždeň detskej radosti

1.-31.5.2019 Zápis do materskej školy (žiadosť)

30.5.2019 Františkova olympiáda v areáli školy (galéria)

24.5.2019 Festival kumštu, remesla a zábavy v Banskej Štiavnici

15.5.2019 Výlet do Skanzenu v Banskej Štiavnici

10.5.2019 Deň matiek v materskej školev (galéria)

7.5.2019 Piargske poklady; výtvarná súťaž (galéria)

7.5.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

6.5.2019 Návšteva hvezdárne v Žiari nad Hronom (galéria)

2.5.2019 Výlet na gazdovský dvor

18.4.2019 Deň otvorených dverí (galéria)

16.4.2019 Modlitba krížovej cesty na kalvárii

12.4.2019 Návšteva Berggerichtu; geológia - najkrajší kameň

11.4.2019 Ekohry; deň v prírode

11.4.2019 Pesničkál; divadelné predstavenie (galéria)

10.4.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

7.4.2019 Deň katolíckych učiteľov; sviatok sv. Jána de la Salle, patróna učiteľov

3.4.2019 Krížová cesta učiteľov; duchovná obnova (galéria)

29.3.2019 Čistenie okolia školy

27.3.2019 Ukážka vyučovacej hodiny v 1. ročníku (galéria)

26.3.2019 Svätá omša v pôstnom období

20.3.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

19.3.2019 Svätý Jozef, ženích Panny Márie

12.3.2019 Kocúr v čižmách; divadelné predstavenie

12.3.2019 Testy školskej spôsobilosti

11.3.2019 Návšteva mestskej knižnice

1.-8.3.2019 Púť zamestnancov školy do Svätej zeme (galéria)

27.2.2019 Fašiangy; detský karneval (galéria)

21.2.2019 Návšteva jazykovej učebne a laboratória v základnej škole

20.2.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

11.-13.2.2019 Lyžovanie v Salamandra resort (galéria)

30.1.2019 Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku

17.1.2019 Tvorivé dielne v Kammerhofe

10.1.2019 Súťaž o najkrajšieho snehuliaka

9.1.2019 Trojkráľové požehnanie priestorov školy

8.1.2019 Traja králi; sledovanie DVD

17.12.2018 Dobrá novina; koledy

14.12.2018 Predvianočné trhy v priestoroch školy

13.12.2018 Pečenie perníkov; C. trieda

12.12.2018 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

12.12.2018 Sv. omša v adventnom období (galéria)

6.12.2018 Vystúpenie v Kultúrnom centre; detský folklórny súbor Sitňančok (galéria)

5.12.2018 Sv. Mikuláš; návšteva v materskej škole (galéria)

20.11.2018 Tvorivé dielne v Kammerhofe

12.11.2018 Návšteva počítačovej miestnosti a školskej knižnice v priestoroch základnej školy

7.11.2018 Čertovská rozprávka; divadelné predstavenie

6.11.2018 Spoločná modlitba pri kríži v kaplnke

5.11.2018 Návšteva hrobov zosnulých kňazov

26.10.2018 Úcta k starším; vystúpenie detí (galéria)

25.10.2018 Súťaž o najkrajšieho šarkana

17.10.2018 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

16.10.2018 Františkova púť; výtvarná súťaž na tému "Exotické vtáctvo" (galéria)

15.10.2018 O krajine Popelkovo; predstavenie ľudových piesní (galéria)

15.10.2018 Návšteva vyučovania v 1. ročníku (galéria)

10.10.2018 Veselé zúbky

9.10.2018 Návšteva farského úradu v Banskej Štiavnici (galéria)

5.10.2018 Sv. František z Assisi; sledovanie DVD

4.10.2018 Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy; slávnostná sv. omša vo farskom kostole (galéria)

2.10.2018 Návšteva galérie s B triedou (galéria)

1.10.2018 Návšteva galérie s C triedou (galéria)

28.9.2018 Deň mlieka

26.9.2018 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

21.-22.9.2018 Depistáž správnej výslovnosti

19.9.2018 O pyšnej Dorotke; divadelné predstavenie (galéria)

18.9.2018 Návšteva hasičov v Banskej Štiavnici (galéria)

14.9.2018 Panna Mária, naša matka; video

11.9.2018 Rodičovské stretnutie

10.-14.9.2018 Spoznávanie nového prostredia; priestory školy a centrum mesta (galéria)

7.9.2018 Salamandrové dni; účasť detí v salamandrovom sprievode

3.9.2018 Začiatok školského roku 2018/2019 sv. omšou vo farskom kostole