• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

29.6.2018 Slávnosť sv. Petra a Pavla; ďakovná sv. omša a ukončenie školského roka

25.-29.6.2018 Radosť v detskom bazéne

25.6.2018 Tvorivé dielne v Kammerhofe

21.6.2018 Výlet do Bojníc (galéria)

19.-22.6.2018 Plavecký výcvik v mestskej plavárni (galéria)

13.6.2018 Janko Polienko; divadelné predstavenie (galéria)

11.6.2018 Rozlúčka predškolákov (galéria)

8.6.2018 Malý beh Trate mládeže; súťaž v atletike

8.6.2018 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy; púť do Litavy (galéria)

4.-7.6.2018 Týždeň detskej radosti (galéria)

5.6.2018 Výlet na Počúvadlo (galéria)

1.6.2018 Deň detí (galéria)

25.5.2018 Festival kumštu, remesla a zábavy v Banskej Štiavnici

24.5.2018 Banské múzeum v prírode; návšteva expozície

23.5.2018 Výlet na gazdovský dvor

20.5.2018 Turíčny guláš v školskej záhrade; stretnutie učiteľov a zamestnancov školy s rodičmi a priateľmi školy (galéria)

18.5.2018 Návšteva expozície Berggericht na Námestí sv. Trojice (galéria)

15.5.2018 Spievaj si vtáčatko; spevácka súťaž (galéria)

11.5.2018 Deň matiek; B trieda

10.5.2018 Deň matiek; A trieda

7.5.2018 Piargske poklady; výtvarná súťaž (galéria)

26.4.2018 Pozeranie ekofilmov

26.4.2018 Ekohry; deň v prírode

24.4.2018 Deň zeme v Botanickej záhrade (galéria)

23.4.2018 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

20.4.2018 Hudobná škola; hudobné predstavenie (galéria)

19.4.2018 Návšteva hvezdárne v Žiari nad Hronom (galéria)

18.4.2018 Predstavenie hudobných nástrojov v Základnej umeleckej škole

11.4.2018 Deň otvorených dverí

10.4.2018 Najkrajší kameň; návšteva Slovenského banského múzea

7.4.2018 Sviatok sv. Jána de la Salle, patróna učiteľov (galéria)

3.4.2018 Tancuj, tancuj, vykrúcaj; súťaž v tanci

27.3.2018 Čistenie okolia školy

26.3.2018 Sv. omša o 10:00 v školskej kaplnke (galéria)

23.3.2018 Testy na zistenie školskej spôsobilosti

22.3.2018 Deň vody

21.3.2018 Krížová cesta učiteľov; duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy (galéria)

20.3.2018 Biblia na cestách; návšteva výstavy v Kultúrnom centre (galéria)

19.3.2018 Viktor; hudobné predstavenie (galéria)

19.3.2018 Sv. Jozef, ženích Panny Márie; premietanie DVD

14.3.2018 Matematika v 1. ročníku; ukážka vyučovacej hodiny v základnej škole (galéria)

12.3.2018 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

1.3.2018 Návšteva mestskej knižnice na Námestí sv. Trojice

21.2.2018 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

20.2.2018 Návšteva jazykovej učebne v základnej škole

9.2.2018  Fašiangy; detský karneval (galéria)

6.2.2018 Laboratóriá v základnej škole; čo patrí do detských rúk

19.1.2018 Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku (galéria)

10.1.2018 Traja králi, sledovanie dvd

10.1.2018 Požehnanie priestorov školy k sviatku Zjavenia Pána (galéria)

21.12.2017 Jasličková slávnosť v priestoroch materskej školy (galéria)

20.12.2017 Dobrá novina; koledy

19.12.2017 Pečenie vianočných perníkov v priestoroch školy

18.12.2017 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

18.12.2017 Adventná sv. omša v školskej kaplnke (galéria)

6.12.2017 Sv. Mikuláš navštívil aj našu materskú školu (galéria)

13.-17.11.2017 Návšteva počítačovej učebne

9.11.2017 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

7.11.2017 Zber prírodnín v Botanickej záhrade

3.11.2017 Zvieratkovo; divadelné predstavenie

2.11.2017 Návšteva hrobov zosnulých kňazov a modlitba pri kríži

27.10.2017 Súťaž o najkrajšiu tekvicu (galéria)

26.10.2017 Františkova púť, výtvarná súťaž (galéria)

26.10.2017 Úcta k starším, vystúpenie v materskej škole a v domove dôchodcov (galéria)

23.10.2017 Ukážka hodiny telesnej výchovy v 1. ročníku (galéria)

16.10.2017 Návšteva detského ihriska pri Penzióne na kopci (galéria)

10.10.2017 Veselé zúbky

5.10.2017 Rozprávkový bufet; divadelné predstavenie (galéria)

4.10.2017 Deň materských škôl, športová súťaž

4.10.2017 Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy (galéria)

3.10.2017 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

2.10.2017 Návšteva fary v Banskej Štiavnici (galéria)

29.9.2017 Moje rodné mesto; spoznávanie Banskej Štiavnice (galéria)

28.9.2017 Deň mlieka

27.9.2017 Návšteva hasičov v Banskej Štiavnici (galéria)

20.9.2017 Zvieratkovo; divadelné predstavenie (galéria)

19.9.2017 Depistáž správnej výslovnosti

14.9.2017 Panna Mária, naša Matka; pásmo kresťanských piesní

12.9.2017 Spoznávanie priestorov základnej školy

22.-25.8.2017 Duchovné cvičenia učiteľov našej školy (galéria)

1.8-31.8.2017 Letné prázdniny