• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

19.6.2017 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

8.6.2017 Rozlúčka predškolákov (galéria)

5.6.2017 Zbieraj body za odpady; vyhodnotenie ekologickej súťaže (galéria)

4.6.2017 Deň školy a rodiny, stretnutie rodičov, učiteľov a žiakov v školskej záhrade (galéria)

2.6.2017 Františkova olympiáda pre 5-6 ročné deti materských škôl okresu Banská Štiavnica (galéria)

2.6.2017 Malý beh Trate mládeže

29.5-2.6.2017 Týždeň detskej radosti (galéria)

26.5.2017 Festival kumštu, remesla a zábavy v Starom zámku

25.5.2017 Návšteva Skanzenu - banské múzeum v prírode

24.5.2017 Spievaj si vtáčatko

19.5.2017 Vystúpenie pre mamičky v Kultúrnom centre (galéria)

17.5.2017 Výlet na gazdovský dvor

16.5.2017 Hrnček var!, divadelné predstavenie (galéria)

15.5.2017 Ako vzniká kniha, návšteva Galérie J. Kollára (galéria)

10.5.2017 Deň matiek, vystúpenie pre mamičky (galéria)

9.5.2017 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

4.5.2017 Návšteva planetária v Žiari nad Hronom (galéria)

27.4.2017 Lesnícky deň v botanickej záhrade (galéria)

26.4.2017 Deň otvorených dverí (galéria)

26.4.2017 Pozeranie ekofilmov

21.4.2017 Štiavnický permoník, súťaž v prednese poézie a prózy (galéria)

20.4.2017 Piargske poklady, výtvarná súťaž (galéria)

12.4.2017 Návšteva Berggerichtu, mineralogická expozícia (galéria)

11.4.2017 Ekohry, deň v prírode

10.4.2017 Modlitba krížovej cesty na Kalvárii (galéria)

7.4.2017 Deň kresťanských učiteľov

5.4.2017 Zber papiera

4.4.2017 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

3.4.2017 Materská škola má talent (galéria)

29.3.2017 Testy na zistenie školskej spôsobilosti

24.3.2017 Čistenie okolia školy

17.3.2017 Premietanie filmu - Sv. Jozef, ženích Panny Márie

15.3.2017 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

14.3.2017 Návšteva mestskej knižnice

9.3.2017 Ukážka vyučovacej hodiny v 1. ročníku základnej školy (galéria)

8.3.2017 Medzinárodný deň žien (galéria)

23.2.2017 Karneval (galéria)

17.2.2017 Lyžiarsky výcvik v stredisku Salamandra resort (galéria)

10.2.2017 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

27.1.2017 Najkrajšia vtáčia búdka (galéria)

16.1.2017 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

13.1.2017 Návšteva detí v základnej škole

11.1.2017 Požehnanie priestorov školy (galéria)

10.1.2017 Súťaž o najkrajšieho snehuliaka

9.1.2017 Traja králi, sledovanie DVD biblického príbehu

22.12.2016 Vianočná besiedka, požehnanie detí a rodičov (galéria)

22.12.2016 Vianočná párty v priestoroch materskej školy (galéria)

21.12.2016 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

20.12.2016 Dobrá novina - koledy

19.12.2016 Gratulácia pani primátorke v priestoroch mestskej radnice (galéria)

19.12.2016 Pečenie perníkov

15.12.2016 Adventná sv. omša v školskej kaplnke (galéria)

12.12.2016 Vianoce s Kulišiakom, divadelné predstavenie (galéria)

7.12.2016 Návšteva galérie (galéria)

5.12.2016 Návšteva sv. Mikuláša (galéria)

24.11.2016 Návšteva školskej knižnice

16.11.2016 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

9.11.2016 Františkova púť, okresné kolo výtvarnej súťaže (galéria)

4.11.2016 Zber prírodnín v botanickej záhrade

3.11.2016 Návšteva hrobov zosnulých kňazov

27.10.2016 Vystúpenie detí starým rodičom v materskej škole (galéria)

27.10.2016 Vystúpenie detí v domove dôchodcov (galéria)

25.10.2016 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

20.10.2016 Ukážka telesnej výchovy v 1. ročníku

13.10.2016 Veselé zúbky (galéra)

12.10.2016 Súťaž o najkrajšiu tekvicu

5.10.2016 Sv. František Assiský - modlitba, film

29.9.2016 Návšteva fary (galéria)

29.9.2016 Tvorivé dielne v Kammerhofe (galéria)

28.9.2016 Deň mlieka, výtvory z krabíc od mlieka (galéria)

14.9.2016 Panna Mária, naša matka - pásmo kresťanských básní a piesní

13.9.2016 Depistáž správnej výslovnosti

12.9.2016 Športujeme v únii - beh okolo ihriska

8.9.2016 Spoznávanie priestorov školy a mesta (galéria)