• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Vo štvrtok 7. novembra nás navštívil ujo Doremiro so svojím hudobno-tanečným divadlom a veselou formou nám priblížil notovú osnovu. Všetci sme sa zabavili, zatancovali si, aj zaspievali.