• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Pre naše deti v materskej škole si šikovní bábkoherci pripravili divadlo Kocúr v čižmách. Ďakujeme!