• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Dňa 15.10.2019 organizovala naša škola 15. ročník výtvarnej súťaže Františkova púť, tentokrát na tému František a včielky. Súťaže sa zúčastnilo rekordných 47 žiakov z piatich materských škôl a šiestich základných škôl nášho okresu. V štyroch kategóriách mali možnosť vyskúšať svoj talent v stvárnení života včiel. Súťaž otvoril pán riaditeľ, privítal hostí a zaželal im veľa tvorivej inšpirácie. Potom predsedkyňa poroty p. učiteľka Helena Chovanová vysvetlila podmienky súťaže a organizačné pokyny. Žiaci našej školy motivovali hostí hudobno-dramatickým vystúpením o sv. Františkovi a včielkach. Po troch hodinách tvorivej práce porota zložená z učiteľov zúčastnených škôl vybrala najlepšie práce. vzhľadom na veľký počet zúčastnených a veľké množstvo pekných prác si porota dovolila udeliť viac cien. Našu materskú školu úspešne reprezentovali predškoláčky Chloe Rebecca Petr a Katarína Ďuricová. Každý žiak získal za svoju tvorbu diplom a ocenení žiaci aj vecné ceny v podobe výtvarných pomôcok. Úspešným žiakom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemné tvorivé dopoludnie.