• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Dňa 29.6.2019 sa naši predškoláci - folkloristi zúčastnili na folklórnych slávnostiach na Podhorí.