• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Deti navštívili Galériu Jozefa Kollára a prezreli si výstavu Oľgy Kuchtovej - Krajina so snom. Každé dieťa si mohlo nakresliť podľa vlastnej fantázie Banskú Štiavnicu a čo by mohlo v nej byť alebo sa v nej nachádzať.