• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Pri príležitosti Dňa matiek si aj naše detičky z A, B a C triedy pripravili pre svoje mamičky krátke vystúpenie, kde im zaspievali, zarecitovali, zatancovali a zahrali krátke scénky. Na záver malí umelci obdarovali svoje mamičky darčekmi, ktoré si pre ne pripravili.