• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V utorok 7. mája sa naše dve šikovné predškoláčky zúčastnili výtvarnej súťaže Piargske poklady na tému "Vodné vtáctvo". Organizátorom ďakujeme za pozvanie a pohostenie a deťom veľa úspechov na ďalších súťažiach!