• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Vo štvrtok 18. apríla sa v našej materskej škole konal Deň otvorených dverí. Tí, ktorí ste nestihli prísť osobne, môžete zažiť atmosféru našej škôlky aj touto formou.