• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

A takto si deti z materskej školy vyčistili školskú záhradu.