• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Vo štvrtok 6. decembra v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici privítal detský ľudový súbor Sitňančok, pod vedením E. Bartkovej, sv. Mikuláša. Deti predviedli ľudové tradície na sv. Luciu a sv. Ondreja, ľudový tanec, moderný tanec a rôzne básničky.