• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V júni si deti z C. triedy v Kammerhofe upiekli takéto chutné radostníky.

V máji si naši škôlkári v Kammerhofe vyskúšali batikovanie tričiek. Z tričiek, ktoré si zafarbili, mali nesmiernu radosť.

Deti z C. triedy si voskovou batikou takto vyzdobili veľkonočné vajíčka.

V stredu 20. marca si deti z C. triedy osvojovali techniku pletenia košíkov z pedigu. Z košíkov, ktoré si uplietli sami, mali veľkú radosť.

V stredu 20. februára deti z C. triedy navštívili dielničky v Kammerhofe, kde spoznávali nové pojmy ako je: tkanie, krosná, člnok. Táto aktivita ich veľmi zaujala a upevňovali si pri nej aj jemnú motoriku, pozornosť a spolupracovali v kolektíve. Deti si utkali vlastné náramky, z ktorých sa nesmierne tešili.

Deti z C. triedy si v Kammerhofe osvojovali textilnú techniku plstenie vlny - tzv. mokré plstenie pomocou studenej a teplej mydlovej vody a tlaku. Vyplstili si krásne kvietky, z ktorých mali veľkú radosť.

Naši predškoláci si v decembri upiekli v dielničkách Kammerhofu perníčky. Celú prípravu zvládli sami a nakoniec si ich vyzdobili a pochutili si na nich.

V októbri sme v Kammerhofe z hliny vlastnoručne vyrobili anjelov, ktorých musia naše šikovné tety vypáliť v peci a my si ich v novembri vymaľujeme.

Prvý krát v novom školskom roku sme navštívili dielničku v Kammerhofe a naši šikovní škôlkári z C. triedy si sami uplietli náramky na ruky. Ďakujeme!