• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Vrámci spoznávania nášho mesta Banská Štiavnica sme navštívili s deťmi Nový zámok a Kalváriu. Počasie nám prialo a tešíme sa na ďalšie poznatky.