• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V pondelok 2. októbra sme s našimi škôlkármi navštívili p. kaplána Jozefa Mikulu na fare. Pán kaplán nám porozprával ako prebieha krst, pomodlil sa s nami a dal nám svoje kňazské požehnanie.