• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V stredu 27. septembra naši škôlkári navštívili hasičov z Banskej Štiavnice. Ujovia hasiči nás čakali v uniformách a pekne nás privítali. Poukazovali nám všetko, čo patrí k ich práci. Ukázali nám, aké nástroje a náradie používajú, ako sa spúšťajú na tyči, akú majú výstroj. Vyskúšali sme si prilby, stáčali sme hadice, dovolili nám prezrieť autá z vnútra a pod. Návšteva u hasičov zanechala u detí veľký dojem. Ujovia hasiči sa s nami rozlúčili zvukmi sirény a blikajúcimi svetlami. Ďakujeme im za príjemné strávené dopoludnie.