• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Spoločenstvo rodičov zorganizovalo 2. ročník stretnutia rodičov, učiteľov, žiakov a priateľov našej školy. Takto, v nedeľu Zoslania Ducha Svätého, pri varení gulášu a iných dobrôt sme zakúsili silu spoločenstva. Ďakujeme, že ste prišli!