• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Naše najstaršie deti z C triedy materskej školy dosiahli čas, kedy opúšťajú našu materskú školu a vstupujú do sveta základnej školy. Preto si pre nás pripravili vystúpenie a rozlúčku, ktorá sa konala vo štvrtok 8. júna. Ďakujeme a prajeme im veľa úspechov v štúdiu!