• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V nedeľné poobedie 4. júna sme mali v areáli školskej záhrady netradičné podujatie. Pripravili sme si Deň školy a rodiny. Stretli sme sa spoločne učitelia, rodičia a žiaci, aby sme si pri guláši v pokoji posedeli a zažili pekný spoločný čas. Určite budeme pokračovať aj niekedy nabudúce!