• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Okresná športová olympiáda zorganizovaná na našom školskom ihrisku pre deti zo všetkých materských škôl okresu Banská Štiavnica. Na úvod si deti počas Františkovej hymny priniesli olympijskú zástavu, oheň, vyleteli holuby, ktoré  boli ako symbol lásky. Potom pán riaditeľ predniesol príhovor a deti mohli súťažiť. Súťažili v 16 disciplínach, napr. beh na 30 m, beh s kočíkom, beh s autíčkom, prekážkový beh, vytrvalostný beh, beh cez prekážky, hod s kriketovou loptičkou, jazda na bicykli, na odrážadle... Víťazi získali medaile, diplomy a hodnotné ceny. Gratulujeme našim 28 víťazom v jednotlivých disciplínach!