• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Predškoláci z C triedy opäť navštívili galériu J. Kollára, kde sa tentokrát oboznámili s celým procesom vzniku knihy, od práce autora, ilustrátora, tlače kníh, až po konečný predaj hotového diela v kníhkupectvách. No ktovie, možno raz aj z našich predškolákov budú raz známi spisovatelia!