• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V stredu 12. apríla predškoláci navštívili Banské múzeum - Berggericht, kde sa nachádza mineralogická expozícia. Oboznámili sme sa a spoznávali rôzne druhy minerálov a nerastov, počas exkurzie sme sa zúčastnili rôznych aktivít, pri ktorých sme sa nesmierne zabavili. Veľmi pekne ďakujeme zamestnancom múzea, na ďalšiu návštevu sa veľmi tešíme​!