• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Prežívame pôstne obdobie, preto sme sa so žiakmi B. triedy materskej školy rozhodli ísť na krížovú cestu na našu Kalváriu. Výstup to bol veľmi náročný, ale všetci sme to úspešne zvládli.