• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

A veľké prekvapenie, žiaci z piatej triedy usporiadali pre najstaršie deti v našej materskej škole súťaž s názvom Materská škola má talent. Deti vôbec nemali trému a piatakom, teda porote, zaspievali a zarecitovali krásne básne a piesne. Víťazom gratulujeme!