• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Ako každý rok, tak aj tento sa rodičia z našej Materskej školy sv. Františka Assiského spoločne so svojimi ratolesťami zapojili do súťaže o najkrajšiu vtáčiu búdku. Za neuveriteľne kreatívne nápady, ktoré vlastnoručne zrealizovali, ďakuje celý kolektív MŠ.