• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Na vianočné prázdniny sme sa rozišli milým programom pri živom Betleheme a stromčeku. Program začali veselí koledníci zo škôlky a tanečníci z 1. a 2. ročníka. Vystúpili aj naši rómski spolužiaci s p. Koledom, opäť nechýbali gymnazisti či samotní učitelia. Predvianočnú radosť zavŕšilo vyhodnotenie adventnej súťaže v dobrých skutkoch, ktorou sme si pripomenuli nášho zosnulého spolužiaka Janka Mojičku. Za iniciáciu tejto súťaže a množstvo darčekov ďakujeme Jankovým rodičom. Na záver pán kaplán všetkých požehnal.


.be