• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Pred vianočnými sviatkami sme boli vinšovať požehnané sviatky aj našej milej pani primátorke Mgr. Nadežde Babiakovej. Malí koledníci jej zaspievali koledy a zarecitovali pekné vinše.