• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Deti z našej materskej školy sa zúčastnili adventnej sv. omše, na ktorej sa pripravovali na príchod nášho Pána Ježiša. Celú sv. omšu všetci pekne vydržali počúvať a preto dostali aj pochvalu.